Pedagog

Godziny pracy pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej   Szkoła – pokój 115 Godziny pracy pedagoga w I semestrze 2018/2019   Pedagog – Tomira Puciło   Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek   8.00 – 12.00     10.00 – 14.00   8.00 – 13.00   9.30 – 14.30   11.30 – […]

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

     Monter sieci, instalacji     i urządzeń sanitarnych      Nr zawodu 712616     cykl nauczania: 3 lata  Kwalifikacje w zawodzie ¨    B.8.Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych ¨    B.9.Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji  sanitarnych  Szkoła przygotuje Cię do  ¨    wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz […]

Murarz – tynkarz

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4  Murarz – tynkarz  Nr zawodu 711204  cykl nauczania: 3 lata  Kwalifikacja w zawodzie  B.18.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich   Szkoła przygotuje Cię do  wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych  wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych  wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych  wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych  wykonywania napraw tynków […]

Stolarz

  Stolarz  Nr zawodu 752205  cykl nauczania: 3 lata   Kwalifikacja w zawodzie  A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich  Szkoła przygotuje Cię do  wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych  wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie  wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich    Po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu  kwalifikacji otrzymasz dyplom stolarza (Europass w języku angielskim).   […]

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie    Nr zawodu 712905    cykl nauczania: 3 lata   Kwalifikacje w zawodzie  ¨    B.5.Montaż systemów suchej zabudowy  ¨    B.6.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich  ¨    B.7.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych   Szkoła przygotuje Cię do  ¨    montowania systemów suchej zabudowy  ¨    wykonywania robót malarskich  ¨    wykonywania robót tapeciarskich  ¨    wykonywania robót posadzkarskich […]

Technik geodeta

Technik geodeta

Nr zawodu 311104

cykl nauczania: 4 lata

 

Kwalifikacje w zawodzie

B.34.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35.Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami