Technik drogownictwa

Technik drogownictwa

Nr zawodu 311206

cykl nauczania: 4 lata

 

Kwalifikacje w zawodzie

B.2.Wykonywanie robót drogowych

B.32.Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.30.Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

Szkoła przygotuje Cię do

organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych

organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych

prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych

wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji  przetargowej

 

Technik budownictwa

Technik budownictwa

Nr zawodu 311204

cykl nauczania: 4 lata 

 

Kwalifikacje w zawodzie

B.18.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.33.Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30.Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji  przetargowej

 

Szkoła przygotuje Cię do

wykonywania określonych robót budowlanych

organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych

organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej

sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.  

Typography

Heading 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.   Heading 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.   Heading 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed […]