3 w 1, czyli 65-lecie ZSB i …

3 w 1, czyli  65-lecie ZSB i …

          22 października 2016 r. podczas uroczystości zorganizowanej w Hotelu Omega świętowaliśmy 65-lecie  Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie połączone z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej i ślubowaniem klas pierwszych.

          Uroczystość jubileuszowa przebiegła w bardzo miłej, pełnej życzliwości atmosferze, a o jej lekkość zadbali zarówno  uczniowie występujący na scenie  w programie artystycznym,  jak też absolwenci i goście zabierający głos, którzy w swoich wypowiedziach często przytaczali różne anegdoty związane z historią Szkoły. Wśród naszych gości witaliśmy m.in.: p. Marcina Kuchcińskiego – Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zastępcę prezydenta Olsztyna p. Halinę Zaborowską-Boruch, reprezentantów AK oraz przedstawicieli pracodawców i dyrektorów szkół zawodowych.

Konkurs fotograficzny „NIE! BEZPIECZNA BUDOWA”

Konkurs fotograficzny
„NIE! BEZPIECZNA BUDOWA”

20 października 2016 r. został podsumowany konkurs fotograficzny o nazwie „NIE! BEZPIECZNA BUDOWA”. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Budownictwa UWM oraz firmę JURGO pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy i  prowadzony był w 4 kategoriach tematycznych: praca w wykopach, prace na powierzchni, prace na wysokości, drogi ewakuacyjne i p. poż.

Debata „Nowe wyzwania rynku pracy”

Debata „Nowe wyzwania rynku pracy”

20 października 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Olsztynie odbyła się debata „Nowe wyzwania rynku pracy”w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach.
 

 Udział w niej wzięli przedstawiciele urzędów pracy – wicedyrektor d.s. Rynku Pracy z Wojewódzkiego  Urzędu Pracy – pan Wiesław Drożdżyński, zastępca dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy pani Katarzyna Pietkiewicz oraz doradca zawodowy Wojewódzkiego  Urzędu Pracy – pani Bożena Babynko, współpracujący ze szkołą pracodawcy – pani Iwona Przybyszewska – firma „Dompol” w Olsztynie oraz pan Sławomir Obiedziński z MPEC- u w Olsztynie, trzecią grupą byli uczniowie ZSB kształcący się w różnych zawodach technicznych. Na debacie poruszane były zagadnienia dotyczące kompetencji personalnych i społecznych nowego pracownika, kompetencji zawodowych, oczekiwań pracodawców wobec pracowników oraz oczekiwań pracowników wobec pracodawców, a także znaczenia rozmowy kwalifikacyjnej i składanych dokumentów przy przyjęciu do pracy. Debata była bardzo ciekawa i owocna, uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dużo informacji na temat radzenia sobie na rynku pracy, miejsc, w których mogą uzyskać pomoc, nie tylko przy poszukiwaniu pracy, ale również w podnoszeniu swoich kwalifikacji. 

Apel podsumowujący rok szkolny 2015/2016

Apel podsumowujący
rok szkolny 2015/2016

 

19 października 2016 r. na sali gimnastycznej odbył się apel podsumowujący poprzedni rok szkolny 2015/2016. Pani Dyrektor, Anida Samoraj, przedstawiła uczniom najciekawsze momenty z życia szkoły, przypomniała, kto  uzyskał najwyższe wyniki na koniec roku ,po raz kolejny pogratulowała zwycięzcom olimpiad i konkursów, przede wszystkim tych zawodowych i sportowych.

2bd na konferencji „Nowe wyzwania rynku pracy”.

2bd na konferencji
 „Nowe wyzwania rynku pracy”.

 

W dniu 17 października 2016r. uczniowie klasy 2bd wzięli udział w konferencji inaugurującej Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach. Temat przewodni brzmiał: „Nowe wyzwania rynku pracy”. 

Uczniowie mieli możliwość spotkania z pracodawcami, zapoznania się z aktualnymi warunkami na rynku pracy oraz pozyskania informacji,  jak poszukiwać zatrudnienia na nowoczesnym rynku pracy. Wysłuchali takich prelekcji jak: „Zmiany demograficzne i ich konsekwencje dla rynku pracy”; „Cudzoziemcy na rynku pracy – szansa czy zagrożenie?” ; „Pracownik przyszłości – nowe kompetencje na rynku pracy”.