GISDAY Olsztyn 2013 – sukcesem przyszłych geodetów z budowlanki!!!

GISDAY
Olsztyn 2013

 – sukcesem przyszłych geodetów z budowlanki!!!Międzynarodowy Dzień GIS-u to konferencje, wykłady, warsztaty, pokazy, gry oraz konkursy poświęcone systemom informacji geograficznej.  W tym roku w całej Polsce odbyło się aż 28 imprez.

GISDAY jest organizowany od 1987r. jako element Tygodnia Świadomości Geograficznej, a  inicjatorami jego stworzenia byli National Geographic Society oraz firma Environmental Systems Research Institute (ESRI).

Z racji podpisanego porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim a naszą szkołą w tym roku uczniowie klas geodezyjnych(II i III) mieli szansę rywalizować w konkursie o nazwie GEOPODCHODY oraz prezentować poster podczas Konferencji pt. „Interdyscyplinarny Charakter GIS” zorganizowanej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w ramach GISDAY Olsztyn 2013.

Uczniowie klasy III gd (technik geodeta) – Aleksander Oszajca, Sebastian Stanio i Mariusz Szybko uzyskali (tracąc tylko jeden punkt) drugi rezultat spośród 10 zespołów konkursowych wyłonionych wśród studentów Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.  (Miejsce pierwsze uzyskały ex aequo 3 drużyny studenckie).  Zatem za naszą drużyną o wdzięcznej nazwie „PROMIL ZSB”J uplasowało się pozostałych 6 zespołów studenckich.

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Do eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przystąpiło 18 uczniów z klas trzecich i czwartych Technikum Nr 4. Szkolna Komisja OWiUB po sprawdzeniu prac i wyłonieniu uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki przesłała zgłoszenie udziału w eliminacjach okręgowych Olimpiady w Gdańsku. Na eliminacje okręgowe zostali zgłoszeni uczniowie klasy IV ba: Łukasz Demkowicz  oraz Piotr Manikało. […]