Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

     Monter sieci, instalacji     i urządzeń sanitarnych      Nr zawodu 712616     cykl nauczania: 3 lata  Kwalifikacje w zawodzie ¨    B.8.Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych ¨    B.9.Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji  sanitarnych  Szkoła przygotuje Cię do  ¨    wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz […]

Murarz – tynkarz

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4  Murarz – tynkarz  Nr zawodu 711204  cykl nauczania: 3 lata  Kwalifikacja w zawodzie  B.18.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich   Szkoła przygotuje Cię do  wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych  wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych  wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych  wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych  wykonywania napraw tynków […]

Stolarz

  Stolarz  Nr zawodu 752205  cykl nauczania: 3 lata   Kwalifikacja w zawodzie  A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich  Szkoła przygotuje Cię do  wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych  wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie  wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich    Po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu  kwalifikacji otrzymasz dyplom stolarza (Europass w języku angielskim).   […]

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie    Nr zawodu 712905    cykl nauczania: 3 lata   Kwalifikacje w zawodzie  ¨    B.5.Montaż systemów suchej zabudowy  ¨    B.6.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich  ¨    B.7.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych   Szkoła przygotuje Cię do  ¨    montowania systemów suchej zabudowy  ¨    wykonywania robót malarskich  ¨    wykonywania robót tapeciarskich  ¨    wykonywania robót posadzkarskich […]

Technik geodeta

Technik geodeta

Nr zawodu 311104

cykl nauczania: 4 lata

 

Kwalifikacje w zawodzie

B.34.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35.Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Nr zawodu 3142

  cykl nauczania: 4 lata

 Kwalifikacje w zawodzie

 R.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 R.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

 

Szkoła przygotuje Cię do

 opracowywania projektów obiektów terenów zieleni

 urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

 urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

 prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

 Po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji otrzymasz dyplom technika architektury krajobrazu (Europass w języku angielskim).

 Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

 

Technik technologii drewna

Technik technologii drewna

Nr zawodu 311922

cykl nauczania: 4 lata

 

 

Kwalifikacje w zawodzie

A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.50.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

 

Szkoła przygotuje Cię do

wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich

programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna

sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej

organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna

 

Technik drogownictwa

Technik drogownictwa

Nr zawodu 311206

cykl nauczania: 4 lata

 

Kwalifikacje w zawodzie

B.2.Wykonywanie robót drogowych

B.32.Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.30.Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

Szkoła przygotuje Cię do

organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych

organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych

prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych

wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji  przetargowej

 

Technik budownictwa

Technik budownictwa

Nr zawodu 311204

cykl nauczania: 4 lata 

 

Kwalifikacje w zawodzie

B.18.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.33.Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30.Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji  przetargowej

 

Szkoła przygotuje Cię do

wykonywania określonych robót budowlanych

organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych

organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej

sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.