Egzaminy poprawkowe 2019/2020

Egzaminy poprawkowe
pisemne, ustne i praktyczne
odbędą się
26.08.2020 r. i 27.08.2020 r.

26.08.2020 r.  – pisemne egzaminy poprawkowe rozpoczną się o godz. 9.00,27.08.2020 r. – ustne egzaminy poprawkowe rozpoczną się o godz. 9.00,27.08.2020 r.- egzaminy z przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym rozpoczną się o godz. 9.00 w warsztatach szkolnych.

Uczniowie, którzy zdają dwa egzaminy muszą ustalić z przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych kolejność zdawania egzaminów.

Uczniowie, którzy zdają egzaminy z przedmiotów teoretycznych i praktycznych zaczynają 27.08.2020 r. od zdawania egzaminów praktycznych.

 

 

 

Skip to content