Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Technikum nr 4

Nazwa zawodu informacja
o zawodzie
Język obcy:
1) Pierwszy
2) drugi
Liczba planowanych oddziałów Liczba miejsc
Technik architektury krajobrazu informacja
język angielski język niemiecki 130
Technik budownictwa informacja
język angielski język niemiecki 260
Technik geodeta informacja
język angielski język niemiecki 130
Technik technologii drewna informacja
język angielski język niemiecki 130

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Nazwa zawodu informacja
o zawodzie
Język obcy:
Liczba planowanych oddziałów Liczba miejsc
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie informacja język angielski 130
Monter sieci i instalacji sanitarnych informacja język angielski 130
Stolarz informacja język angielski 130
Dekarz informacja język angielski 130

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji do Technikum nr 4
w przygotowaniu

Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 4
w przygotowaniu

Prowadzimy rekrutację elektroniczną
w przygotowaniu