Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej to szkoła, która  kształci dobrych fachowców poszukiwanych na rynku pracy, wychowuje ludzi otwartych, przedsiębiorczych i przygotowanych do wejścia w dorosłe życie. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez wiodące firmy branżowe, które dają możliwość zdobycia ponadprogramowych umiejętności potwierdzonych certyfikatami. Ponadto w szkole realizowane są projekty unijne, które uwzględniają indywidualne potrzeby uczniów i poszerzają ofertę edukacyjną naszej placówki. W bieżącym roku Technikum nr 4  zostało laureatem Perspektyw w dziedzinie NAJLEPSZE TECHNIKA W POLSCE Perspektywy BRĄZOWA SZKOŁA 2020.

Przy ZSB funkcjonuje bursa. Dodatkowym atutem szkoły jest atrakcyjne położenie – centrum miasta przy węźle komunikacyjnym oraz wyremontowany budynek szkoły i bursy. Ponadto w naszej szkole organizowane są bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób pełnoletnich, w ramach których można uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe. Zapraszamy.

Klauzula informacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Technikum nr 4

Nazwa zawodu informacja
o zawodzie
Język obcy:
1) Pierwszy
2) drugi
Liczba planowanych oddziałów Liczba miejsc
Technik architektury krajobrazu informacja język angielski język niemiecki 1 30
Technik budownictwa informacja język angielski język niemiecki 2 60
Technik geodeta informacja język angielski język niemiecki 1 30
Technik technologii drewna informacja język angielski język niemiecki 1 30

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Nazwa zawodu informacja
o zawodzie
Język obcy: Liczba planowanych oddziałów Liczba miejsc
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie informacja język angielski 1 30
Monter sieci i instalacji sanitarnych informacja język angielski 1 30
Stolarz informacja język angielski 1 30
Dekarz informacja język angielski 1 30

PREZENTACJA PDF

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji do Technikum nr 4

Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 4

Prowadzimy rekrutację elektroniczną

Rekrutacja do bursy 2020/2021