Centralna Komisja Egzaminacyjna – link
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – link

Komunikat o harmonogramie pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym  
Harmonogram ustnych egzaminów z języka polskiego i języków obcych nowożytnych w ZSB  
Czas trwania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej  
Czas trwania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej  w Starej Formule  
Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach  
Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach na egzaminie maturalnym w Starej Formule  
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki  
Informacje o opłatach za egzamin maturalny  
Informacje o sposobie organizacji przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Nowej Formule w roku szkolnym 2019/2020  
Informacje o sposobie organizacji przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Starej Formule w roku szkolnym 2019/2020  
 
Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Starej Formule