Centralna Komisja Egzaminacyjna – link
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – link
Matura 2021 

Komunikat o harmonogramie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego
Czas trwania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej
Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach
Komunikat o egzaminie z informatyki
Informacje o sposobie organizacji przeprowadzenia egzaminu maturalnego
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
Wniosek zdającego/rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
Opłata za egzamin maturalny