Centralna Komisja Egzaminacyjna – link
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – link

MATURA 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
Komunikat o harmonogramie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym  
Czas trwania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej  
Czas trwania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej  w Starej Formule  
Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach  
Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach na egzaminie maturalnym w Starej Formule  
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki  
Informacje o opłatach za egzamin maturalny  
Informacje o sposobie organizacji przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Nowej Formule w roku szkolnym 2019/2020  
Informacje o sposobie organizacji przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Starej Formule w roku szkolnym 2019/2020