Nauczyciele

L.p.

Nazwisko i imię

Przedmiot

 

Wychowawstwo klasy

1.        

Adamczyk Andrzej

 

religia

 

2.        

Andruszkiewicz Milena

przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

 

3.        

Baran Aleksandra

 

przedmioty zawodowe – sanitarne

 

4.        

Bienasz Adrian

 

religia

 

5.        

Bigus Małgorzata

przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

1 a

6.        

Brzezińska Wioletta

 

matematyka

3 b1

7.        

Charukiewicz Tomasz

 

religia

 

8.        

Ćwiek Henryk

 

przedmioty zawodowe – drzewne

 

 

9.        

Dudda Monika

 

biologia, chemia

 

10.    

Duliszewska Anna

przedmioty zawodowe – drzewne

 

 

11.    

Duliszewski Edward

 

przedmioty zawodowe – budowlane

 

 

12.    

Falkowska-Pawelec Beata

 

biblioteka

 

13.    

Ferenc Tadeusz

 

przedmioty zawodowe – budowlane

 

 

14.    

Florkowska-Hamera Ewa

 

przedmioty zawodowe – drzewne

 

 

15.    

Gąsiorowska –Achour Monika

podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, edukacja dla bezpieczeństwa

3 gd

16.    

Grzegorzewska Agnieszka

 

biologia, chemia

4 a1

17.    

Hepner Elżbieta

 

przedmioty zawodowe – budowlane

 

 

18.    

Hnatiuk Anna

 

język angielski

3 a/m

19.    

Jakubowska Katarzyna

 

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

 

1 m/i

20.    

Kalinowska Krystyna

informatyka

 

 

21.    

Kamińska Hanna

 

geografia, biblioteka

1 gm

22.    

Kilch Andrzej

 

wychowanie fizyczne

3 s/i

23.    

Koc Janusz

 

język polski, biblioteka

2 a/m

24.    

Kolańczuk Aleksandra

 

język angielski

 

25.    

Kordasz Henryk

przedmioty zawodowe – drzewne

 

 

26.    

Kotewicz Alicja

 

przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

4 a2

27.    

Kozyra – Sarwińska Anna

 

przedmioty zawodowe – budowlane

2 b

28.    

Kurowski Bartłomiej

 

przedmioty zawodowe – budowlane

 

29.    

Lelujka Łukasz

 

matematyka

2 s/i

30.    

Lewandowska Anita

 

przedmioty zawodowe – budowlane

3 mz

31.    

Lichy Agata

 

język angielski

3 b/u

32.    

Łątkowska Emilia

 

przedmioty zawodowe – budowlane

4 b/d

33.    

Mazur Anna

 

przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

 

34.    

Mickiewicz Anna

przedmioty zawodowe – geodezyjne

 

 

35.    

Mickiewicz Michał

przedmioty zawodowe – geodezyjne

 

 

36.    

Mroczkowski Krzysztof

przedmioty zawodowe – geodezyjne

 

 

37.    

Naszlin Annna

 

przedmioty zawodowe – sanitarne, budowlane

 

 

38.    

Nilipiński Bartosz

 

przedmioty zawodowe – budowlane

 

39.    

Ogór Bartłomiej

 

przedmioty zawodowe – sanitarne

 

40.    

Periżok Alicja

 

matematyka

3 b/m

41.    

Pieczkin Anna

 

język angielski

 

 

42.    

Puchalska Małgorzata

język niemiecki

 

43.    

Rutkowski Andrzej

 

wychowanie fizyczne

 

44.    

Rymkiewicz Czesław

 

przedmioty zawodowe – budowlane

 

45.    

Sobania Jacek

 

przedmioty zawodowe – sanitarne

 

46.    

Sokołowska Anna

 

przedmioty zawodowe – drzewne

 

47.    

Sokołowski Józef

 

przedmioty zawodowe – drzewne

 

48.    

Sosińska Małgorzata

matematyka

 

 

49.    

Spaszewska Agnieszka

 

wychowanie fizyczne

3 a1

50.    

Steranka Adam

 

przedmioty zawodowe – sanitarne, budowlane

 

51.    

Suchocka Ewa

 

język polski, wiedza o kulturze

2 a

52.    

Swakowski Tomasz

 

wychowanie fizyczne

2 mz

53.    

Szabla Marta

 

przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

1 b2

54.    

Szumiło Małgorzata

 

przedmioty zawodowe – geodezyjne

 

55.    

Lilla Tymińska-Bajkowska

historia, wiedza o społeczeństwie

 

 

56.    

Urbaniak Regina

 

przedmioty zawodowe – budowlane

 

57.    

Urbanowicz Dominika

 

przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu

 

58.    

Wysocki Roman

 

przedmioty zawodowe – budowlane

 

59.    

Zabrzyjewska Iwona

 

język polski, wiedza o kulturze

1 b1

60.    

Zdunek – Koc Jolanta

 

język polski, historia i społeczeństwo

2 b/g

61.    

Ziomek Grzegorz

 

praktyczna nauka jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą

 

62.    

Zygnerski Lech

 

fizyka,

przedmioty zawodowe -geodezyjne

 

63.    

Źródewska Alicja

 

język niemiecki

4 gd

64.    

Żórański Piotr

 

wychowanie fizyczne

1 s

Wychowawcy Bursy nr 4

L.p.

Nazwisko i imię

Wychowawstwo

 

1.       

Bobrzecka Grażyna

 

Opieka nad grupą V

2.       

Formela Mirosława

Opieka nad grupą VI

3.       

Janke Dorota

 

Opieka nad grupą I

4.       

Liburska Dominika

Opieka nad grupą VII

 

5.       

Magnuszewska Małgorzata

 

6.       

Olszewski Romuald

 

Opieka nad grupą II

7.       

Pawłowski Jan

 

 

8.       

Szadowska –Toś Eliza

 

 

9.       

Szańca Marta

 

Opieka nad grupą VIII

10.   

Warchoł Lidia

 

Opieka nad grupą III

11.   

Zaborowska Wioletta

 

Opieka nad grupą IV