Dyrektorzy ZSB

DYREKCJA ZSB

 

dyrektor szkoły:

Lidia Nowacka

wicedyrektor:
Krystyna Kalinowska

wicedyrektor:
Lilla Tymińska – Bajkowska

wicedyrektor:
Anna Mickiewicz

wicedyrektor ds. bursy
Elżbieta Gębala.