• Bez kategorii

Kurs- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich to jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie technik budownictwa

 Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 9 miesięcy

 

 

 Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

 Cele szkolenia:

 Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 ·         wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

 ·         wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

 ·         wykonywania i napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

 ·         wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

 ·         czytania dokumentacji technicznej.

 Miejsce szkolenia: 

 ·         zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         zajęcia praktyczne – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

 Materiały budowlane wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych
są bezpłatne

 Rezultaty szkolenia: 

 ·         zaświadczenie o ukończeniu kursu;

 ·         możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie murarz-tynkarz;

 ·         absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (Europass w języku angielskim).

 

Dokumenty do pobrania

 

Skip to content