• Bez kategorii

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 

 Kwalifikacja R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu to jedna z dwóch kwalifikacji
w zawodzie technik architektury krajobrazu.

 

 

Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 7 miesięcy

 Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

 Cele szkolenia: 

 Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 ·         przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;

 ·         wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

 Miejsce szkolenia:

 ·         Zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         Zajęcia praktyczne – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         Część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

 Materiały wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych są bezpłatne

 Rezultaty szkolenia:

 ·         Zaświadczenie o ukończeniu kursu;

 ·         Możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

 ·         Absolwent kursu po potwierdzeniu kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji R.22. Organizacja prac związanych z budową
oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
i zdobycia wykształcenia średniego może otrzymać dyplom technika architektury krajobrazu (Europass
w języku angielskim).

 Dokumenty do pobrania

 

Skip to content