• Bez kategorii

Kurs -wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

 Kwalifikacja B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowychto jedna z trzech  kwalifikacji w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 7 miesięcy

 

 

 Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

 Cele szkolenia:

 Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 ·         wykonywanie robót posadzkarskich;

 ·         wykonywanie robót okładzinowych.

 Miejsce szkolenia: 

 ·         zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         zajęcia praktyczne – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

 Materiały budowlane wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych
są bezpłatne

 Rezultaty szkolenia:

 ·         zaświadczenie o ukończeniu kursu;

 ·         możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w kwalifikacji B.7.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych;

 ·         możliwość przystąpienia do kolejnych kursów: B.5.Montaż systemów suchej zabudowy, B.6.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich; które umożliwiają zdobycie tytułu zawodowego Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie (Europass w języku angielskim).

 Dokumenty do pobrania

 

Skip to content