• Bez kategorii

Kurs- wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

 
B.6.
Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

 

 Kwalifikacja B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

 to jedna z trzech  kwalifikacji w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

 

 Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 6 miesięcy

 Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

 Cele szkolenia: 

 Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         wykonywania robót malarskich;

·         wykonywania robót tapeciarskich;

  Miejsce szkolenia:

 ·         Zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

 ·         Zajęcia praktyczne – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych
w Olsztynie

 ·         Część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learningową

 Materiały budowlane wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych (włącznie z najnowszymi technologiami powłok malarskich) są bezpłatne

  Rezultaty szkolenia:

 ·         Zaświadczenie o ukończeniu kursu;

 ·         Możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w kwalifikacji B.6.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich;

 ·         Możliwość przystąpienia do kolejnych kursów: B.5.Montaż systemów suchej zabudowy,B.7.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, które umożliwiają zdobycie tytułu zawodowego Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Europass w języku angielskim).

 Dokumenty do pobrania

 

Skip to content