• Bez kategorii

Remont Bursy zakończony!

Pomyślnie zakończono inwestycje związane z prowadzonym na terenie Bursy nr 4 remontem. Był to już trzeci etap prac, polegał głównie na wymianie instalacji teletechnicznych, w związku z czym zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców naszego internatu. Czujki dymu połączone są z centralnym systemem SAP, który w razie wystąpienia niebezpieczeństwa bezpośrednio w dyżurce Straży Pożarnej zasygnalizuje zagrożenie. Miasto przeznaczyło blisko 4 mln złotych na remonty placówek oświatowych. Naszą inwestycje prowadziliśmy wspólnie z inspektorami Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta. Prace opłacone zostały ze środków z wydzielonej puli pieniędzy na roboty budowlane. Zespół Szkół Budowlanych zwrócił się do Urzędu Miasta z prośbą o wsparcie w kolejnych pracach remontowych.

Materiał filmowy na temat remontów dostępny jest na stronie Telewizji Olsztyn.

Skip to content