• Bez kategorii

Kurs- montaż systemów suchej zabudowy

 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

 

Kwalifikacja B.5. Montaż systemów suchej zabudowy to jedna z trzech  kwalifikacji
w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 6 miesięcy

 

 

 

 Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

 Cele szkolenia:
Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
  • montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy

 Miejsce szkolenia: 

 ·         zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         zajęcia praktyczne – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;

 ·         część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

 

Materiały budowlane wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych
są bezpłatne

 Rezultaty szkolenia:

 ·         zaświadczenie o ukończeniu kursu;

 ·         możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie B.5. Montaż systemów suchej zabudowy;

 ·         absolwent kursu po potwierdzeniu kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy oraz po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji B.6.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich i B.7.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych może otrzymać dyplom montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Europass w języku angielskim).

 

 Dokumenty do pobrania

 

Skip to content