• Bez kategorii

Kurs- wytwarzanie wyrobów stolarskich

 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 Kwalifikacja A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
to jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik technologii drewna i jedyna w zawodzie stolarz.

 

 Czas trwania kursu w systemie zaocznym: 9 miesięcy

 

 

Adresaci kursu: Osoby pełnoletnie

 

Cele szkolenia: 

 Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 • wykonywania napraw, renowacji i wyrobów stolarskich.

 Miejsce szkolenia: 

 • zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;
 • zajęcia praktyczne – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;
 • część zajęć teoretycznych prowadzona będzie metodą e-learingową.

 Materiały stolarskie wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć praktycznych
są bezpłatne

 Rezultaty szkolenia: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu;
 • możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację
  w zawodzie stolarz;
 • absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom technika technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (Europass
  w języku angielskim).

 

Dokumenty do pobrania

 

Skip to content