EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe

pisemne, praktyczne oraz ustne odbędą się

24.08.2022 r. i 25.08.2022 r.

24.08.2022 r. – część pisemna egzaminu rozpocznie się o godz. 9.00; uczniowie, którzy zdają egzamin poprawkowy z przedmiotu praktycznego zgłaszają się na warsztaty szkolne o godz. 9.00; uczniowie, którzy zdają egzaminy z przedmiotu teoretycznego i z przedmiotu praktycznego (w warsztatach szkolnych) najpierw zgłaszają się do szkoły na egzamin pisemny, po jego napisaniu zdają egzamin praktyczny w warsztatach szkolnych

25.08.2022 r. – część ustna egzaminu rozpocznie się o godz. 8.30 według harmonogramu, który zostanie podany 24.08.2022 r.

 

Skip to content