Konkurs „Mój Las”

20 czerwca 2022 roku w leśnej siedzibie Nadleśnictwa Wipsowo odbyło się podsumowanie XXXV konkursu „Mój Las” organizowanego jak co roku przez Ligę Ochrony Przyrody i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Najlepsze prace zostały uhonorowane cennymi nagrodami i Honorowymi Młodzieżowymi Odznakami Ligii Ochrony Przyrody. Nasze uczennice Zuzanna Gilewska z klasy 3a2 i Maja Nowicka z klasy 2a/m zajęły III miejsce w etapie regionalnym.

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiczno-leśnej, promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Nasze koleżanki przedstawiły komisji konkursowej pracę pt. „Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie”. Gratulujemy tak wysokich lokat.

 

Skip to content