• Bez kategorii

Praktyki zawodowe

Harmonogram przebiegu praktyk zawodowych
w roku szkolnym 2017/2018

l.p

klasa

zawód

Ilość tygodni praktyki

Przewidywany termin praktyki

Organizacja

praktyk 

Monitoring realizacji podstawy programowej kształcenia na praktykach zawodowych

Kontrola wyjazdowa lub telefoniczna

  Analiza ankiet, wnioski
i rekomendacje

1.      

2 b

Technik budownictwa

2

7.05.2018-18.05.2018

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

A.Kozyra – Sarwińska

2.      

2b/u

Technik budownictwa

2

7.05.2018-18.05.2018

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

R.Urbaniak

3.      

3b/m

Technik budownictwa

2

2.10.2017-13.10.2017

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

E.Hepner

4.      

3b/d

Technik budownictwa

2

2.10.2017-13.10.2017

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

E.Łątkowska

5.      

3b/d

Technik drogownictwa

2+2

2.10.2017-13.10.2017

7.05.2018-18.05.2018

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

A.Naszlin

6.      

3a1

 

Technik architektury krajobrazu

2+2

25.09.2017-6.10.2017

7.05.2018-18.05.2018

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

M.Mazur

7.      

3a2

Technik architektury krajobrazu

2+2

25.09.2017-6.10.2017

7.05.2018-18.05.2018

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

D.Urbanowicz

8.      

3gd

Technik geodeta

2

2.10.2017-13.10.2017

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

D.Tomaszewski/M.Mickiewicz

9.      

3b/m

Technik technologii drewna

2+2

2.10.2017-13.10.2017

2.05.2018.-12.05.2018

Anna Mickiewicz

Anna Mickiewicz

E.Florkowska-Hamera

 

*Ocena praktyk będzie się odbywała zgodnie z §6 Regulaminu praktyk ZSB –  Ogólne kryteria oceniania uczniów na praktyce zawodowej,

 

Opracowała: Anna Mickiewicz

Skip to content