70-lecie ZSB Życzenia z różnych stron świata

Zmiana warunków nauczania wynikająca z pandemii dla jednych stała się źródłem frustracji, inni natomiast starali się wykorzystać wprowadzane zmiany do poszukiwania nowych możliwości. Tę, jak się wydaje, lepszą drogę wybrali nasi uczniowie, którzy pod opieką pani Ewy Lachowicz uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Nice to e-meet you”. Przedsięwzięcie to polega na wymianie korespondencji i spotkaniach online młodzieży z różnych zakątków świata. Celem projektu jest przełamywanie barier językowych i kulturowych, a także tworzenie warunków praktycznego użycia języka angielskiego. Realizacja projektu umożliwia zatem nie tylko wykorzystanie znajomości języka obcego, lecz nade wszystko wzmaga motywację do jego nauki. Ponadto bezpośrednie spotkania z przedstawicielami różnych nacji to najlepsze lekcje tolerancji  i otwartości na inne kultury. Dotychczas uczniowie ZSB nawiązali kontakty z rówieśnikami z Turcji, Argentyny, Indii, Chorwacji, Izraela, Gwatemali, Pakistanu, Senegalu i Meksyku.

W związku z obchodami 70-lecia naszej szkoły partnerzy projektu nagrali filmiki z życzeniami dla całej społeczności ZSB.

>ŻYCZENIA <<

wspomnienie p. Mirosław Grzybowski< 
absolwent Technikum Budowlanego rok szkolny 1965/1966

wspomnienie p. Michał Kozłowski< 
absolwent Technikum Budowlanego rok szkolny 1970/1971

Skip to content