„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” Konkurs wiedzy o przepisach prawa pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2021/2022

Konkurs jest organizowany w szkołach realizujących program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”.  Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  1. I etap konkursu- eliminacje szkolne– w formie testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza test i wyłania dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym. W tym roku etap szkolny jest organizowany do 15 grudnia 2021 roku.
  2. II etap konkursu- regionalny- test z wiedzy składa się z 35 pytań, który przygotowują
    i przeprowadzają Okręgowe Komisje Konkursowe. Na etapie regionalnym komisja wyłania 3 zwycięzców reprezentujących region na etapie centralnym. Termin tego etapu jest planowany od 10 stycznia do 10 marca 2022 roku.
  3. III etap konkursu – centralny- test z wiedzy składający się z 50 pytań jednokrotnego
    i wielokrotnego wyboru, w tym 20 pytań o podwyższonym poziomie trudności. Etap centralny jest przeprowadzany nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku.

                          Baza pytań konkursowych do etapu szkolnego 2021/2022

jest dostępna na stronie internetowej

www.pip.gov.pl (zakładka Konkursy)

 

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenie mailowe przez pocztę Librus do organizatorów konkursu lub przekazanie informacji przez wychowawcę klasy do dnia 6 grudnia 2021 roku

Dokładny termin eliminacji podamy tym osobom, które zgłoszą chęć udziału

w eliminacjach szkolnych.

        Organizatorzy konkursu:     Ewa Florkowska-Hamera, Paweł Lemański

Skip to content