Spotkanie z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W poniedziałek 25.10.2021 r. uczniowie klas czwartych spotkali się z panem Miłoszem Dabrowskim honorowym krwiodawcą, pracownikiem RCKiK w Olsztynie. Na spotkaniu zostały poruszone aspekty prawne i medyczne związane z krwiodawstwem. Temat został przyjęty przez uczniów z zainteresowaniem i zrozumieniem. Warto wspomnieć, że w ZSB działa od 1976 r. Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Od czasu powstania klubu przynajmniej dwa razy w ciągu roku były organizowane w szkole akcje honorowego oddawania krwi. Mamy nadzieję, że i tym razem pełnoletni uczniowie ZSB nie zawiodą. Będą uczestniczyć w planowanej akcji oddawania krwi i podzielą się z potrzebującymi najcenniejszym lekiem – krwią, darem serca.

Skip to content