„Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i  znaczenie  rozwoju doradztwa zawodowego”

17 czerwca 2021r.  odbyła się konferencja online  „Współpraca szkoły
z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i  znaczenie  rozwoju doradztwa zawodowego”

W  imieniu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Olsztyna, konferencję zorganizowała Pani Alina Bogdańska- powiatowy doradca zawodowy we współpracy z OCEN.

Konferencja dotyczyła bieżącej pracy i wyzwań  w zakresie współpracy szkół                    z pracodawcami w mieście Olsztyn.

Inicjatorami powyższego przedsięwzięcia byli powiatowi doradcy zawodowi, działający w Zespole Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, wskazani przez Prezydentów Miast lub Starostów.

 

Program konferencji:

 

 • Powitanie uczestników i przedstawienie programu – Pani Alina Bogdańska – powiatowy doradca zawodowy.
 • Wystąpienie Pana Krzysztofa Marka Nowackiego Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 • Wystąpienie Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna.
 • Wystąpienie Pani Ewy Kaliszuk III Zastępcy Prezydenta Olsztyna.
 • Przykłady dobrej praktyki i współpracy między szkołą a pracodawcą w powiecie Miasto Olsztyn – Pani Anida Samoraj Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.
 • Współpraca z pracodawcami w Technikum nr 4 i Branżowej Szkole I stopnia nr 4
  w kontekście doradztwa zawodowego – Pani Lidia Nowacka Dyrektor Szkoły i Pani Anna Mickiewicz Wicedyrektor Szkoły – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie.
 • Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej jako najważniejsze ogniwo w procesie wyboru zawodu – Pani Iwona Jasińska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.
 • Współpraca szkoły z pracodawcami na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe –
  Pan Grzegorz Górski Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.
 • Klasy patronackie okiem pracodawców – Pan Igor Myhan Szef rekrutacji i Employer. Brandingu w MICHELIN Polska SA.

 

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy olsztyńskich szkół, doradcy zawodowi oraz pracodawcy.

https://drive.google.com/file/d/1HZqyrxe9b9DPg_1eWXPCP4972GIFssWY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MNE1zewNe3itpMpDw-N5AhU5gavCJ489/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17MiVM2HLYIZzGCRqit7QLG6J1YPnV3rx/view?usp=sharing

Skip to content