FOLM-Z natury do rynku pracy

Bank Żywności w Olsztynie zaproponował uczniom naszej szkoły możliwość skorzystania z projektu „FOLM-Z natury do rynku pracy”. Projekt Banku Żywności skierowany jest do ludzi młodych od 18 do 29 roku życia, którzy nierzadko kończąc szkołę, nie podejmują dalszej edukacji i nie znajdują zatrudnienia. FOLM ma dać uczniom chwilę na wycofanie się ze środowiska rodzinnego, szkolnego i towarzyskiego, by móc złapać oddech i przemyśleć co chcą robić w życiu. Projekt „FOLM-Z natury do rynku pracy” ma charakter międzynarodowy. Jest realizowany w Hiszpanii, Irlandii i Polsce. Uczniowie klas trzecich i czwartych ZSB z ideą projektu zapoznają się na zajęciach z wychowawcą.

Skip to content