PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „RÓŻNORODNOŚĆ GŁAZÓW NARZUTOWYCH W SZKOLNYM OGRODZIE”

Jesienią realizowaliśmy Projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Różnorodność głazów narzutowych w szkolnym ogrodzie”, tytuł naszego zadania „Skały są wszędzie”.

Celem głównym realizacji projektu edukacyjnego „Skały są wszędzie” było uzupełnienie bazy dydaktycznej szkolnego ogrodu dydaktycznego – Geoogrodu. Zaprojektowane zostały tablice edukacyjne „Skamieniałości przyniesione przez lądolód” i „Gdzie znajdziemy skamieniałości?”.

Wykonane zostały prace pielęgnacyjne w szkolnym ogrodzie dydaktycznym i przygotowano do renowacji elementy małej architektury.

Po powrocie uczniów na zajęcia stacjonarne w szkole, będzie można prowadzić zajęcia plenerowe z zakresu edukacji geologicznej z wykorzystaniem nowych tablic edukacyjnych i kolekcji skał narzutowych.

Skip to content