Konkurs „Mój Las”

Konkurs „Mój Las”

Mamy już wyniki XXXIII konkursu „Mój Las” organizowanego co roku przez Ligę Ochrony Przyrody i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Nasze uczennice Oliwia Tracz i Katarzyna Daniel otrzymały odpowiednio I i II miejsce w etapie regionalnym.

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiczno-leśnej, promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Nasze koleżanki przedstawiły komisji konkursowej pracę pt. „Las, który leczy i uzyskały jej uznanie. Gratulujemy tak wysokich lokat.

Dyplomy
Oliwia Tracz
Katarzyna Daniel

Skip to content