Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Rozstrzygnięty został konkurs Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” – edycja XV 2019/2020. Otrzymaliśmy informację, że nasza szkoła została nagrodzona tytułem „Szkoła Przyjazna Środowisku” .

W ostatnich trzech latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 były prowadzone różnorodne działania związane z edukację przyrodniczą, ekologiczną, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. W ramach konkursu realizowaliśmy projekt ekologiczny „Edukacja w ogrodzie dydaktycznym przy ZSB w Olsztynie”.

W minionych latach przystąpiliśmy do II , III i IV edycji konkursów „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego” organizowanych przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Realizowaliśmy również projekty z zakresu edukacji ekologicznej: „Świętujemy niepodległość w Geoogrodzie przy ZSB w Olsztynie” i „Ogród rustykalny przy ZSB w Olsztynie. Korzystaliśmy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem WMODN w Olsztynie – OCEE.

W wyniku pojętych działań projektowych i wydarzeń w szkolnym ogrodzie dydaktycznym między innymi:

  • powiększona została baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
  • powstała ścieżka historyczna,
  • powstała kolekcja roślin ozdobnych i zwiększyła się bioróżnorodności otoczenia szkoły,
  • odbywałaby się wydarzenia plenerowe,
  • uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach o tematyce ekologicznej,
  • podczas wykonywanych prac następowała integracja środowiska szkolnego,
  • poprawiła się estetyka otoczenia szkoły i osiedla.

Podjęliśmy również wiele innych działań z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej: wycieczki dydaktyczne i zajęcia terenowe, zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, konkursy na różnych szczeblach.

Dziękujemy społeczności szkolnej, pracownikom szkoły i uczniom, za zaangażowanie w działania proekologiczne i współtworzenie  naszych ogrodów.

Skip to content