Poznaj swoje prawa w pracy

 

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

 Konkurs wiedzy o przepisach prawa pracy
dla uczniów
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

w roku szkolnym 2020/2021

Konkurs jest organizowany w szkołach realizujących program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”.  Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

1.    I etap konkursu- eliminacje szkolne– w formie testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza test i wyłania dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym. W tym roku etap szkolny jest organizowany do 15 grudnia 2020 roku.

2.    II etap konkursu- regionalny- test z wiedzy składa się z 35 pytań, który przygotowują
i przeprowadzają Okręgowe Komisje Konkursowe. Na etapie regionalnym komisja wyłania 3 zwycięzców reprezentujących region na etapie centralnym. Termin tego etapu jest planowany od 10 stycznia do 10 marca 2021 roku.

3.    III etap konkursu – centralny- test z wiedzy składający się z 50 pytań jednokrotnego
i wielokrotnego wyboru, w tym 20 pytań o podwyższonym poziomie trudności. Etap centralny jest przeprowadzany nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku.

Baza pytań konkursowych do etapu szkolnego 2020/2021

jest dostępna na stronie internetowej

www.pip.gov.pl (zakładka Konkursy)

 

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie proszę o zgłoszenie mailowe przez pocztę Librus lub przekazanie informacji przez wychowawcę klasy do dnia 4grudnia 2020 roku

Dokładny termin eliminacji podam osobom, które zgłoszą chęć udziału

w eliminacjach szkolnych.

                                                                           Ewa Florkowska-Hamera

 

Skip to content