Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej…

0 Comments

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. zdalne nauczanie w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie będzie się odbywało zgodnie z tygodniowym planem lekcji za pomocą dziennika elektronicznego oraz poczty służbowej nauczycieli. Nauczyciele w miarę potrzeb i możliwości będą korzystać również z różnych platform edukacyjnych. Adresy mailowe wszystkich nauczycieli zostały w zeszłym tygodniu wysłane przez dziennik.

W imieniu całej Rady Pedagogicznej proszę, Drodzy nasi Uczniowie o to, abyście dbali o siebie i swoje rodziny, żebyście wykazali się rozsądkiem i odpowiedzialnością. Życzę Wam wytrwałości w tej nowej, dla nas wszystkich, sytuacji i motywacji do nauki w domu. Z naszej strony otrzymacie wszelkie, możliwe wsparcie. Pozdrawiam Was serdecznie Lidia Nowacka

 Dyrektor ZSB

Skip to content