• Bez kategorii

Pedagog

Godziny pracy
pedagoga szkolnego
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Żołnierzy Armii Krajowej

 

Szkoła – pokój 115

Godziny pracy pedagoga w I semestrze 2018/2019

 

Pedagog – Tomira Puciło

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

8.00 – 12.00

 

 

10.00 – 14.00

 

8.00 – 13.00

 

9.30 – 14.30

 

11.30 – 14.30

 

Główne zadania pedagoga szkolnego:

  • ·        rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów
  • ·        analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów
  • ·        organizowanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej
  • ·        koordynowanie realizacji szkolnego programu wychowawczego, jego monitorowanie i ewaluacja.
  • ·        badanie skuteczności stosowanego systemu nagród i kar.
  • ·        współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów opiekuńczo- wychowawczych.
  • ·        współpraca z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania.

 

 

Skip to content