Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

Konkurs  Wiedzy Normalizacyjnej przebiegał w dwóch etapach. Etap szkolny odbywał się 15 marca 2019 roku we wszystkich zainteresowanych szkołach i brało w nim udział łącznie 45 uczniów.  Do etapu finałowego przystąpiło 12 uczestników z czterech olsztyńskich szkół: Zespołu Szkół Gastronomiczno- Spożywczych w Olsztynie, Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w  Olsztynie, Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie oraz Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie. Organizatorem konkursu  była nasza  szkoła, natomiast patronat nad konkursem pełnił Polski Komitet Normalizacyjny. Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia związane z normami i normalizacją.

Wybory, wybory!!!

 Wybory, wybory!!!

 

  W dniu 4.04.2019r w naszej szkole odbędą się wybory nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Do tego czasu społeczność szkolna może zapoznać się z programem wyborczym kandydatów, jaki określili w swoich ulotkach.

Rekrutacja absolwenci szkoły podstawowej

   ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Plan rekrutacji 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych Nazwa zawodu Język obcy: 1) pierwszy 2) drugi Liczba planowanych oddziałów Liczba miejsc Technikum nr 4 Technik architektury krajobrazu język angielski język niemiecki 2 60 Technik budownictwa język angielski język niemiecki 1 30 Technik geodeta język angielski język niemiecki 1 30 Technik technologii drewna […]

Rekrutacja absolwenci gimnazjów

   ABSOLWENCI GIMNAZJÓW  Plan rekrutacji 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów Nazwa zawodu Język obcy: 1) pierwszy 2) drugi Liczba planowanych oddziałów Liczba miejsc Technikum nr 4 Technik architektury krajobrazu język angielski język niemiecki 1 30 Technik budownictwa język angielski język niemiecki 2 60 Technik geodeta język angielski język niemiecki 1 30 Technik technologii drewna język angielski […]

Warsztaty językowe

Warsztaty językowe

21.marca 2019 grupa uczniów klas trzecich Technikum Nr 4 wzięła udział w warsztatach językowych zorganizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach spotkań „Czwartki z humanistyką”. Tematem zajęć była wymowa i fonetyka języka niemieckiego. Warsztaty w bardzo ciekawy sposób prowadziła Pani dr Renata Trejnowska-Supranowicz.

 

TYDZIEŃ TECHNICZNY w ZSB od 11 do 15 marca 2019r

TYDZIEŃ TECHNICZNY

w ZSB

od 11 do 15 marca 2019r

  

   Bardzo dziękujemy naszym gościom przedstawicielom firm, instytucji i uczelni wyższych, którzy przyjęli nasze zaproszenie w Tygodniu Technicznym i przeprowadzili wiele ciekawych szkoleń, prezentacji i wykładów,  którzy wspierają nasze codzienne działania edukacyjne wzbogacając je o najnowszą wiedzę praktyczną i teoretyczną.