Konkurs plastyczny

 Konkurs plastyczny

,,Matematyka Wokół Nas”

                Od 26 listopada 2018r do 7 grudnia 2018r odbył  się plastyczny konkurs matematyczny: ,, Matematyka Wokół Nas” dla klas pierwszych i drugich. Uczniowie wykonali  prace w formacie   A4  techniką dowolną ( liczył  się pomysł i wykonanie )  . Za najlepsze prace  uczniowie otrzymają  nagrody rzeczowe oraz ocenę z matematyki. Prace  można pooglądać w holu szkolnym przy portierni od 10.12.2017r do 19.01.2018r . Laureaci konkursu to następujący uczniowie;

2b/g na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej…

2b/g na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
 i Budownictwa  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

W poniedziałek 17.12.2018r. grupa budowlańców z klasy 2b/g miała przyjemność uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczniowie zostali zapoznani z tajnikami geotechniki, czyli nauki zajmującej się właściwościami gruntu pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych.  Mieli okazję zobaczyć przyrządy służące do badań gruntów znajdujące się w laboratorium geotechniki.

I Międzyszkolny konkurs florystyczny organizowany przez ZSB

I Międzyszkolny konkurs florystyczny organizowany przez ZSB

14 grudnia 2018r odbył się w ZSB I Międzyszkolny Konkurs Florystyczny ,, Dekoracje Świąteczne” skierowany do uczniów trzecich klas gimnazjalnych i ósmych klas szkół podstawowych.
Ideą konkursu była możliwość sprawdzenia się uczestników w twórczych działaniach łączących zdolności manualne oraz poczucie estetyki jak również promowanie kierunku kształcenia, jakim jest technik architektury krajobrazu.

Szkolenie z firmą „Blue Dolphin”

Szkolenie z firmą „Blue Dolphin”

Dnia 12.12.2018r.  na warsztatach szkolnych odbyło się szkolenie prowadzone przez firmę Blue Dolphin dla uczniów  klas  2mz i 2b . Szkolenie dotyczyło taśm i akcesoriów malarskich stosowanych w budownictwie. Firma przygotowała prezentacje multimedialną oraz przedstawiła swój asortyment. Każdy z uczniów otrzymał  upominek. Firma Blue Dolphin zdobyła 1 miejsce w rankingu Forum Firm Rodzinnych „Forbesa” w  2018r. 

Zajęcia laboratoryjne na UWM

Zajęcia laboratoryjne na UWM


W poniedziałek 10.12.2018r. grupa uczniów klasy 2b miała przyjemność uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczniowie zwiedzili laboratorium fizyki budowli, mieli możliwość przeprowadzenia badania wilgotności materiału metodą karbidową, obsługiwać kamerę termowizyjną, kamerę do sprawdzania drożności rur kanalizacyjnych a także sprawdzić jak wyglądają materiały budowlane pod mikroskopem.

Za życzliwe przyjęcie i ciekawe poprowadzenie zajęć serdecznie dziękujemy pracownikom laboratorium fizyki budowli.

XV Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam”

XV Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam”

W dniach 7-8 grudnia 2018 roku odbyła się ogólnopolska przedświąteczna zbiórka żywności Caritas pod hasłem „Tak. Pomagam”. Wolontariusze z naszej szkoły zebrali żywność, która zostanie przekazana potrzebującym, aby mogli godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w tegoroczną akcję.

 

Olsztyn – Kaliningrad 2018/2019

Olsztyn – Kaliningrad   2018/2019

Celem konkursu matematycznego jest popularyzowanie matematyki, pokazywanie jej piękna poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów ,rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie ich uzdolnień  ,a także rozwój kontaktów między uczniami z Kaliningradu i Olsztyna.

1.      1. Konkurs kierowany jest do uczniów 9-10 klasy szkół Kaliningradu i 1-2 klasy szkół ponad gimnazjalnych Olsztyna.

Pomagamy

Pomagamy 

     Uczniowie naszej szkoły zorganizowali zbiórkę zabawek dla dzieci uczęszczających do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Arka” w Olsztynie. Uczennice klasy 3a/m, 2ai 2a/m wykonały plakat zachęcający do przynoszenia zabawek w ramach prowadzonej akcji. W „Mikołajki” zabawki zostały przekazane Stowarzyszeniu „Arka”. Maluchy bardzo cieszyły sią z otrzymanych prezentów. W nowym roku uczniowie ZSB zadeklarowali, że będą pomagać starszym dzieciom w odrabiani lekcji. Pani pedagog, która koordynowała akcją, serdecznie dziękuje uczniom za zaangażowanie i pomoc.

 

 

Świąteczne spotkanie

Świąteczne spotkanie 

     W naszej szkole 5 grudnia 2018 roku odbyło się świąteczne, coroczne spotkanie kombatantów Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego  Gustaw Marek Brzezin, abp senior Edmund Piszcz, Komendant 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Jarosław Jastrzębowski, z-ca szefa wojewódzkiego Sztabu Wojskowego mjr Zbigniew Stakun, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska pani Barbara Gliwicka.

Debata gospodarcza „Przewagi inwestycyjne Warmii i Mazur.

Debata gospodarcza
„Przewagi inwestycyjne Warmii i Mazur.
 Perspektywy rozwoju branży drzewnej i meblarskiej”

 

W dniu 30 listopada br. grupa młodzieży z klasy 2a/m kształcącej się w zawodzie technik technologii drewna uczestniczyła w Centrum Techniki i Rozwoju „Muzeum Nowoczesności”  w Olsztynie w ciekawej debacie dotyczącej kondycji branży meblarskiej i perspektyw jej rozwoju na Warmii i Mazurach. Kolejny raz usłyszeliśmy, że Polska jest potęgą w produkcji mebli, a wielki udział w tym sukcesie mają firmy produkujące meble w naszym regionie.