Konferencja „Przemysł drzewno-meblarski …

Konferencja

„Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach

-perspektywy inteligentnej specjalizacji” 

 

         W dniu 29 października 2018 roku grupa uczniów z drugiej klasy  technikum kształcących się w zawodzie technik technologii drewna uczestniczyła w konferencji dla branży drzewnej i meblarskiej zorganizowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.

W programie konferencji odbyło się wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, który konferencję otworzył i Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jana Szynaki, którzy nakreślili perspektywy rozwoju branży w naszym województwie. Uczniowie wysłuchali ciekawych prelekcji, a wśród nich:

Za nami warsztaty plastyczne pod wspólnym tytułem – ZŁOTA POLSKA JESIEŃ.

Za nami warsztaty plastyczne pod wspólnym tytułem –
ZŁOTA POLSKA JESIEŃ.

Chcieliśmy przenieść do wnętrza bursy kolory widziane przez nasze okna. I chyba nam się udało! Powstały barwne  „klosze” do jesiennych lampionów i jesienne wieńce. Ale co najważniejsze – spędziliśmy czas razem – w miłej, radosnej, przyjaznej i bardzo twórczej atmosferze. A pogoda tego dnia za oknem była wyjątkowo mało przyjazna – „lało i lało”.

„Ci, co odchodzą, wciąż są z nami.”

„Ci, co odchodzą, wciąż są z nami.”

(J. Cygan)

     Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 24 października 2018 r. wieloletniego Dyrektora ZSB w Olsztynie –  inż. arch. Janusza Chojnackiego. Pan Janusz Chojnacki stanowisko Dyrektora piastował przez 38 lat (od 1953 r. do 1991 r.). W tym czasie był wspaniałym nauczycielem, kreatywnym menadżerem, innowatorem i wychowawcą. Dzięki niemu szkoła intensywnie rozwijała się. Stworzył szkołę zaoczną, policealną, liceum zawodowe, szkołę dla dorosłych. To właśnie z Jego inicjatywy 1.09.1988 r. przy naszym Zespole powstało Liceum Sztuk Plastycznych. Pan Dyrektor Janusz Chojnacki przez te lata był doceniany nie tylko przez uczniów, nauczycieli i pracowników, ale również przez władze państwowe i oświatowe.

Edukacja historyczna w GEOOGRODZIE

Edukacja historyczna w GEOOGRODZIE

Został przyjęty do realizacji projekt z zakresu edukacji ekologicznej „100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w szkolnym ogrodzie dydaktycznym” złożony przez Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie. Realizując projekt korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Celem głównym  naszego zadania „Świętujemy niepodległość w Geoogrodzie przy ZSB
w Olsztynie” jest upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
a także podniesienie wartości edukacyjnych i ekologicznych Geoogrodu.

Edukacja historyczna w GEOOGRODZIE

Edukacja historyczna w GEOOGRODZIE

Został przyjęty do realizacji projekt z zakresu edukacji ekologicznej „100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w szkolnym ogrodzie dydaktycznym” złożony przez Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie. Realizując projekt korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Celem głównym  naszego zadania „Świętujemy niepodległość w Geoogrodzie przy ZSB
w Olsztynie” jest upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
a także podniesienie wartości edukacyjnych i ekologicznych Geoogrodu.