Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe   Termin egzaminów poprawkowych: 27.08.2018 r. – godz. 9.00 – egzamin pisemny 28.08.2018 r. – godz. 9.00 – egzamin ustny Uczniowie wyznaczeni do egzaminów poprawkowych z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym zdają egzamin pisemny i ustny.   Uczniowie wyznaczeni do egzaminów poprawkowych z przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym zdają egzamin praktyczny […]

Przed nami dwa wakacyjne miesiące

Przed nami dwa wakacyjne miesiące

          Po kolejnym roku owocnej pracy uczniów i nauczycieli podsumowaliśmy rok szkolny 2017/2018. Podczas uroczystego apelu pani dyrektor Lidia Nowacka wręczyła świadectwa      i nagrody uczniom z najwyższymi wynikami. W  gronie osób, które otrzymały promocję        z wyróżnieniem znalazło się 20 uczniów. Dyplomami uznania pani dyrektor uhonorowała też najlepszych sportowców, uczestników konkursów branżowych, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur czy szkolnego konkursu o tytuł Mistrza Ortografii ZSB.

NASI WYCHOWAWCY W „ARCE”

NASI WYCHOWAWCY W „ARCE”

Końcówka roku szkolnego zaowocowała odnowieniem  wnętrz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom  i Rodzinie – Arka. Dzięki dekoracjom wykonanym przez  wychowawczynie z bursy, sala dla najmłodszych dzieci stała się wesoła  i bardziej przyjazna. W nowym roku szkolnym planujemy dalszą współpracę. 

 

Hydrologia nad Jeziorem Kortowskim

Hydrologia nad Jeziorem Kortowskim

Przed wakacjami lekcja geografii dla klasy 2gd odbyła się w plenerze nad Jeziorem Kortowskim. Interesujące zajęcia prowadzili pracownicy Wydziału Nauk o Środowisku 
z  Katedry Inżynierii Ochrony Wód – UWM w Olsztynie pani dr inż. Renata Augustyniak
i pani dr inż. Renata Tandyrak.

Korzystamy z zajęć na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

Korzystamy z zajęć na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

 6 czerwca 2018 uczniowie klasy 3gd i 3bd (drogowcy) uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych  o tematyce geograficznej na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, które odbyły się w ramach programu Szkoła Partnerska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,  w Katedrze Agroekosystemów.

Interesujące zajęcia „Rolnictwo ekologiczne – fakty i mity” i „Organizmy inwazyjne” prowadził dr hab. Arkadiusz Stępień.

Uczniowie byli aktywizowani  podczas zajęć  i wyrażali swoje opinie na temat tzw. zdrowej żywności, potrzebach konsumentów  i dostępności produktów ekologicznych.