78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78.  rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

 Z okazji 78.  rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września 2017 r. w murach naszej szkoły odbyło się spotkanie  kombatantów z Francji i Litwy oraz przedstawicieli żołnierzy Armii Krajowej. Gospodarzami tego spotkania byli:  wicedyrektor  ZSB p. Lilla Tymińska- Bajkowska i p. Maciej Prażmo – reprezentujący żołnierzy Armii Krajowej. 

          Po części oficjalnej goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem i wysłuchali krótkiego programu artystycznego w wykonaniu: Igi Sacholewskiej, Dominiki Kostrzewy i  Karoliny Kalisty (z klasy 3a1) oraz Madgaleny Ziółkowskiej z klasy 1a.

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78.  rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

 Z okazji 78.  rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września 2017 r. w murach naszej szkoły odbyło się spotkanie  kombatantów z Francji i Litwy oraz przedstawicieli żołnierzy Armii Krajowej. Gospodarzami tego spotkania byli:  wicedyrektor  ZSB p. Lilla Tymińska- Bajkowska i p. Maciej Prażmo – reprezentujący żołnierzy Armii Krajowej. 

          Po części oficjalnej goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem i wysłuchali krótkiego programu artystycznego w wykonaniu: Igi Sacholewskiej, Dominiki Kostrzewy i  Karoliny Kalisty (z klasy 3a1) oraz Madgaleny Ziółkowskiej z klasy 1a.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Technikum nr 4; Branżowa Szkoła I stopnia nr 4   DATA TEMAT 14.09.2017 Spotkanie z rodzicami 23.11.2017 Spotkanie z rodzicami 19.12.2017 Wystawianie ocen – oceny klasyfikacyjne śródroczne:  – klasy programowo najwyższe Technikum 22.12.2017 Zakończenie semestru I – klasy programowo najwyższe Technikum 23.12.2017 – 31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna 10.01.2018 (model „d”) Egzamin […]

spotkania z rodzicami 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Spotkania z rodzicami Technikum nr 4; Branżowa Szkoła I stopnia nr 4   DATA TEMAT 14.09.2017 Spotkanie z rodzicami 23.11.2017 Spotkanie z rodzicami 18.01.2018 Spotkanie z rodzicami: wszystkie klasy  (spotkanie semestralne) 22.03.2018 Spotkanie z rodzicami: wszystkie klasy – klasy czwarte – oceny przewidywane w klasach programowo najwyższych Technikum 17.05.2018 Spotkanie z […]

Dzień Kombatanta

Dzień Kombatanta

8 września 2017r. w Zespole Szkół Energetyczno-Merchaniczych w Olsztynie zorganizowano Dzień Kombatanta – spotkanie, którego gośćmi honorowymi byli: p. płk Marcin Kus – prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, p. kpt Mieczysław Pożarski, p. kpt Franciszek Roganowski, p. kpt Stanisław Rusowicz, p. por. Edward Róg, p. prof. UWM płk Andrzej Piątek – przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także p. Alfons Kułakowski reprezentujący środowisko Sybiraków.

Dzień Kombatanta

Dzień Kombatanta

8 września 2017r. w Zespole Szkół Energetyczno-Merchaniczych w Olsztynie zorganizowano Dzień Kombatanta – spotkanie, którego gośćmi honorowymi byli: p. płk Marcin Kus – prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, p. kpt Mieczysław Pożarski, p. kpt Franciszek Roganowski, p. kpt Stanisław Rusowicz, p. por. Edward Róg, p. prof. UWM płk Andrzej Piątek – przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także p. Alfons Kułakowski reprezentujący środowisko Sybiraków.

Harmonogram kursu A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (2.12.2016- 26.11.2017)

Harmonogram kursu A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (2.12.2016- 26.11.2017) Zjazd Termin Godz. Zajęcia Prowadzący Liczba godzin   (gr. I/gr.II)   1.        2.12.2016 1415-1945 Wykonywanie i renowacja wyrobów tapicerowanych – zajęcia praktyczne TW 8 3.12.2016 800-1600 Wykonywanie i renowacja wyrobów tapicerowanych – zajęcia praktyczne TW 10         2.        8.12.2016 1600-1945 Wykonywanie i […]

Po wakacyjnej przerwie

Po wakacyjnej przerwie

W murach ZSB ( w tym roku dosłownie „w murach” z uwagi na deszczową aurę) uroczystym apelem powitaliśmy rok szkolny 2017/2018.

          Podczas apelu gościliśmy: prezesa Stowarzyszenia Historycznego im. Grota-Roweckiego Dowódcy Armii Krajowej p. Andrzeja Olszewskiego a także kombatantów  Armii  Krajowej, w imieniu których przemawiał p. Ireneusz Hurynowicz, podkreślający m.in.  potrzebę tworzenia więzi międzyludzkich w czasach nam współczesnych zdominowanych     przez osiągnięcia techniki.