0 Comments

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78.  rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

 Z okazji 78.  rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września 2017 r. w murach naszej szkoły odbyło się spotkanie  kombatantów z Francji i Litwy oraz przedstawicieli żołnierzy Armii Krajowej. Gospodarzami tego spotkania byli:  wicedyrektor  ZSB p. Lilla Tymińska- Bajkowska i p. Maciej Prażmo – reprezentujący żołnierzy Armii Krajowej. 

          Po części oficjalnej goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem i wysłuchali krótkiego programu artystycznego w wykonaniu: Igi Sacholewskiej, Dominiki Kostrzewy i  Karoliny Kalisty (z klasy 3a1) oraz Madgaleny Ziółkowskiej z klasy 1a.

0 Comments

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

78.  rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

 Z okazji 78.  rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września 2017 r. w murach naszej szkoły odbyło się spotkanie  kombatantów z Francji i Litwy oraz przedstawicieli żołnierzy Armii Krajowej. Gospodarzami tego spotkania byli:  wicedyrektor  ZSB p. Lilla Tymińska- Bajkowska i p. Maciej Prażmo – reprezentujący żołnierzy Armii Krajowej. 

          Po części oficjalnej goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem i wysłuchali krótkiego programu artystycznego w wykonaniu: Igi Sacholewskiej, Dominiki Kostrzewy i  Karoliny Kalisty (z klasy 3a1) oraz Madgaleny Ziółkowskiej z klasy 1a.

0 Comments

Czas trwania poszczególnych części – „stara matura”

0 Comments

Czas trwania poszczególnych części – „nowa matura”

0 Comments

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Technikum nr 4; Branżowa Szkoła I stopnia nr 4   DATA TEMAT 14.09.2017 Spotkanie z rodzicami 23.11.2017 Spotkanie z rodzicami 19.12.2017 Wystawianie ocen – oceny klasyfikacyjne śródroczne:  – klasy programowo najwyższe Technikum 22.12.2017 Zakończenie semestru I – klasy programowo najwyższe Technikum 23.12.2017 – 31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna 10.01.2018 (model „d”) Egzamin […]