Miesięczne Archiwum: Maj 2016

Uczniowie ZSB przed wyjazdem na międzynarodowy konkurs florystyczny we Włoszech

 Uczniowie ZSB
przed wyjazdem
na międzynarodowy konkurs florystyczny
we Włoszech
 

Nasza szkoła została wybrana do promowania Olsztyna na międzynarodowym konkursie florystycznym, który odbędzie się w miejscowości Pietra Ligure we Włoszech.
Zadanie nie jest proste, gdyż trzeba ułożyć dywan o powierzchni 18 metrów kwadratowych z płatków kwiatów! Tematyka dowolna, więc jak na przedstawicieli Warmii i Mazur przystało, wybraliśmy wizerunek Kopernika i nieodłączny układ planetarny, zatopiony w krajobrazie wiejskim, z którego jesteśmy bardzo dumni.

Szkolenie zawodowe Xella Polska

Szkolenie zawodowe Xella Polska Sp.z.o.o.

 

 

      W dniu 10 maja 2016r. młodzież z klasy IIb kształcąca się w zawodzie technik budownictwa uczestniczyła w praktycznym szkoleniu zawodowym organizowanym w ramach programu edukacyjnego Akademia Murowania Ytong-Silka. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat nowoczesnych materiałów budowlanych i technik murowania. Dziękujemy doradcy-instruktorowi firmy za przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia, ukończenie którego zostanie potwierdzone certyfikatem umiejętności zawodowych.

Szkolenie zawodowe dla „drzewiarzy”

Szkolenie zawodowe dla „drzewiarzy”

 W dniu 11 maja 2016r. po raz kolejny gościliśmy technologa firmy Ottimo Systems, który w bardzo interesujący sposób przekazał młodzieży, kształcącej się w zawodzie stolarz i technik technologii drewna, informacje na temat nowoczesnych środków do wypełniania i retuszu wszelkiego rodzaju ubytków, zarysowań, pęknięć i wgnieceń, powstałych na elementach wyrobów z drewna i tworzywach płytowych. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wykładu, obserwowała sposoby  naprawy demonstrowane przez prowadzącego, a następnie  praktycznie próbowała swoich umiejętności naprawiając różne uszkodzenia.  Niektórzy uczniowie wykazali się talentem  w tym zakresie. 

GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

GEOLOGICZNE KONKURSY FOTOGRAFICZNE

 

„Wykorzystanie skał w budownictwie dawnym i współczesnym
na Warmii i Mazurach”

  „Krajobraz polodowcowy Warmii i Mazur”

 

 

Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na: 

§  piękno przyrody młodoglacjalnej regionu ( pierwszy temat), 

§  dostrzeżenie powiązań budowy geologicznej z wykorzystywanymi materiałami budowlanymi (drugi temat).

Nasi uczniowie na V Międzynarodowym Workshopie Budowlanym w Karnitach

Nasi uczniowie na
V Międzynarodowym Workshopie Budowlanym
w Karnitach

 

 

   W dniach 29 maja do 5 czerwca 2016 odbędzie się V Międzynarodowy Workshop Budowlany z udziałem młodzieży z Rosji-Kaliningradu, Niemiec- Lipska i Polski- Olsztyna. Spotkanie młodzieży odbywać się będzie w Karnitach na terenie kompleksu pałacowego Zamek Karnity. W czasie spotkania są zaplanowane wspólne prace – zadania do realizacji:

 

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu

II etap tworzenia szkolnego Geoogrodu przy ZSB w Olsztynie w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

 

Celem głównym projektu jest tworzenie Geoogrodu jako  miejsca edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zawodowej.

Działania podjęte przez uczniów

Działania podjęte przez uczniów

Przez sezon zimowo – wiosenny trwały prace związane z wykonaniem modelu rzeźby młodoglacjalnej, obrazującego krajobraz polodowcowy. Uczeń klasy 4ba, Jakub Arodź, wytrwale pracował nad tym projektem do końca swoich zajęć szkolnych.

Kolejna praca, jaka powstawała w tym czasie, była odpowiedzią na ogłoszony WEBQUEST pt. „Kamienna ścieżka sensoryczna”. Celem tego projektu było przedstawienie propozycji ścieżki sensorycznej wkomponowanej w zagospodarowywany teren GEOOGRODU, wykonanej z materiałów stosowanych do budowy dróg. Założeniem projektowym było również to, że ścieżka miała obrazować  sposób, w jaki na przestrzeni dziejów rozwijało się budownictwo drogowe. Nad tą częścią projektu pracował Łukasz Dulisz uczeń z klasy II b. W ramach wykonywanych prac dodatkowo uczeń zaprojektował m.in.: murki z kamienia polnego i ławki ogrodowe, pokazując wykorzystanie kamienia w budowie elementów małej architektury.

III edycja wręczenia Wyróżnień „Pracodawca Przyjazny Szkole”

III edycja wręczenia Wyróżnień
„Pracodawca Przyjazny Szkole”

24 maja 2016 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się III edycja wręczenia Wyróżnień „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Wyróżnienie to w formie statuetki i okolicznościowego certyfikatu ustanowione zostało przez Prezydenta Olsztyna w 2014 r., na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, w celu docenienia  współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi oraz ukierunkowania kształcenia zawodowego na innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Głazy narzutowe na działce szkolnej – eratyki

Jesienią zostały przywiezione skały do szkolnego Geoogrodu. Jest  to specjalnie dobrana kolekcja skał pozyskana z podolsztyńskiej Żwirowni w Ługwałdzie. Wśród ciekawych okazów narzutniaków można wyróżnić: gnejs oczkowy, gnejs z granatami, diabaz, piaskowiec, bazalt, granit rapakiwi, porfir i inne.

Kolekcja skał będzie wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcji geografii, jak również na zajęciach z przedmiotów zawodowych w klasach technik budownictwa, technik drogownictwa i technik architektury krajobrazu.

pszczelarz-menu

pszczelarz-menu

Sesja maj-lipiec 2016 R.04.Prowadzenie produkcji pszczelarskiej   – etap pisemny – etap praktyczny

pszczelarz-cz-pisemna

Uwaga! egzamin odbędzie  przy ul. Bałtyckiej 37 a w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie  

pszczelarz-cz-praktyczna

pszczelarz-cz-praktyczna

Sesja maj-lipiec 2016 Część Praktyczna R.04.Prowadzenie produkcji pszczelarskiej L.p. Kwalifikacja Nazwisko Imiona Data egzaminu Godzina egzaminu Numer sali 1 R.4 Alancewicz Piotr Karol 2016-06-18 8:00 1 2 Baraszkiewicz Stanisław 3...

Dni otwarte NBP

Dni otwarte NBP

 

20 maja 2016 roku skorzystaliśmy z „Dni otwartych NBP” i odwiedziliśmy olsztyński oddział Narodowego Banku Polskiego. Czekały na nas różne atrakcje. Mieliśmy możliwość zapoznania się z  funkcjami banku centralnego, etapami produkcji polskich banknotów i monet, nauczyć się rozpoznawać autentyczność banknotów, zobaczyć zabezpieczenia banknotu 200 zł na piramidzie holograficznej.

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Budowlanych

Poczet sztandarowy
Zespołu Szkół Budowlanych
 

 

 

 

W maju poczet sztandarowy  naszej szkoły uczestniczył w uroczystościach państwowych i patriotycznych odbywających się w naszym mieście.

Skip to content