Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2015

opis i wyliczenia

opis i wyliczenia

Lp. podstawa opis i wyliczenia j.m. ilość cena jedn. wartość 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. BRYŁA D           1.1   Demontaż istniejącej instalacji...

Umowa-wzór

Umowa-wzór

UMOWA ZLECENIE   zawarta w dniu ……………………….. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie z siedzibą ul. Żołnierska 15 Olsztyn, reprezentowaną przez: Panią...

Oświadczenie art.22

Oświadczenie art.22

Załącznik do Zapytania Ofertowego   (pieczęć firmy)                                                                                                                   Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu na...

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

  AZ.2230.7.2015     ZAPYTANIE OFERTOWE Audyt energetyczny     Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej...

Skip to content