ZEBRANIA Z RODZICAMI 2016/2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

wszystkie klasy

15.09.2016

konsultacje dla rodziców

5.10.2016

konsultacje dla rodziców

3.11.2016

konsultacje dla rodziców

1.12.2016 r.

wszystkie klasy
 spotkanie semestralne

19.01.2017

klasy czwarte
(oceny przewidywane klasy programowo najwyższe Technikum Nr 4)
 pozostałe klasy - konsultacje dla rodziców

23.03.2017

konsultacje dla rodziców

20.04.2017

klasy pozostałe (oceny przewidywane)

18.05.2017

 

Dodatkowe terminy spotkań ustala wychowawca klasy informując wicedyrektora szkoły.

Współpracują ze szkołą

Back to top