PROCEDURY PRZY WYPEŁNIANIU DYZURÓW W SZATNI

PROCEDURY PRZY WYPEŁNIANIU DYZURÓW W SZATNI  

1.     Dyżury pełnione są przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Polegają na zabezpieczeniu pozostawionego mienia przez zamkniecie drzwi i przechowaniu zgłoszonych przez uczniów cennych rzeczy w kasie warsztatowej.

2.     Plan dyżurów znajduje się na tablicy ogłoszeń i na drzwiach w szatni.

3.     Dyżury pełnione są od 745 . Po zamknięciu szatni przez nauczyciela dyżurnego o godz. 805 spóźnieni uczniowie zgłaszają się do swojego nauczyciela, którego obowiązkiem jest otworzenie szatni.

4.     W przypadku zmian popołudniowych, klucz od szatni przekazywany jest nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

5.     W szatni mogą znajdować się tylko ci uczniowie, którzy rozpoczynają lub kończą zajęcia.

6.     Dyżurny nauczyciel ma obowiązek zgłaszania kierownikowi warsztatów o wszelkich zaistniałych  zniszczenia i nieprawidłowości.

7.     Dyżurny nauczyciel odpowiada za ład i porządek w szatni i korytarzach szatni.

8.     Szatnie  po zajęciach pozostają otwarte i puste celem ich posprzątania.

 

Sporządziła Anna Duliszewska

Współpracują ze szkołą

Back to top