Rekrutacja 2018/2019

Uczniowie gimnazjum! Szanowni Rodzice!

Nadszedł czas, aby podjąć ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Szkoły, która  kształci dobrych fachowców poszukiwanych na rynku pracy, wychowuje ludzi otwartych, przedsiębiorczych i przygotowanych do wejścia w dorosłe życie. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w szkoleniachprowadzonych przez wiodące firmy branżowe, które dają możliwość zdobycia ponadprogramowych umiejętności potwierdzonych certyfikatami.

Pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i w przyjaznej atmosferze nasi uczniowie mogą realizować indywidualnezainteresowania np. zajęcia na basenie, zajęcia sportowe, zawodowe i inne.

Rekrutacja elektroniczna  

 

W roku szkolnym 2018/2019 utworzone zostaną następujące oddziały

Symbol oddziału

Planowany zawód

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Język obcy *:

1) pierwszy

2) drugi

Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

Technikum nr 4

1 a

Technik architektury krajobrazu

 Innowacja: Konserwacja i renowacja drewnianej architektury ogrodowej

2

60

język angielski

język niemiecki

biologia

1 b

Technik budownictwa

2

60

język angielski

język niemiecki

informatyka

1 d

Technik budowy dróg

1

30

język angielski

język niemiecki

geografia

1 gd

Technik geodeta

1

30

język angielski

język niemiecki

geografia

1 mb

Technik technologii drewna  

1

30

język angielski

język niemiecki

informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

1 mz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1

30

język angielski

Zajęcia  techniczne

1 i

Monter sieci i instalacji sanitarnych

1

30

język angielski

Zajęcia  techniczne

1 s

Stolarz

1

30

język angielski

Zajęcia  techniczne

* - jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum

 

Współpracują ze szkołą

Back to top