Ostatnie aktualności ze szkoły!  

 

 

99. rocznica odzyskania Niepodległości

99. rocznica odzyskania Niepodległości

 W dniu 11.11.2017 młodzież Zespołu Szkół Budowlanych reprezentowała poczet sztandarowy z okazji 99. rocznicy odzyskania Niepodległości. Młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła we Mszy świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej św, Jakuba w Olsztynie. Następnie wzięła udział w uroczystościach na Placu Solidarności pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny, gdzie zostały złożone kwiaty. 

Czytaj więcej...

XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych- eliminacje szkolne.

XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych- eliminacje szkolne.

      W eliminacjach szkolnych XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które odbyły się 8 listopada 2017 r. wzięło udział 17 uczniów technikum. Swoje  wiadomości i umiejętności  budowlane chcieli  sprawdzić uczniowie klas 2b, 2bu, 3bd, 4b. Zestaw zadań otwartych, który należało rozwiązać został przygotowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych  z zakresu oraz poziomu wiedzy i umiejętności  wystarczających do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych (wymóg regulaminowy Olimpiady). Najwyższą liczbę punktów uzyskała Weronika Poduszko uczennica klasy 3b/d, II miejsce zajął uczeń klasy 4b Krzysztof Kibitlewski, miejsce III zajęła uczennica klasy 3bd Elżbieta Szatkowska.

Czytaj więcej...

Nasz dzień krajobrazu w Kadynach

  Nasz dzień krajobrazu w Kadynach

Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej były zaplanowane zajęcia dydaktyczne z geografii.  Mimo wielu przeszkód młodzież skorzystała z zajęć, które miały charakter spaceru krajobrazowego  nawiązującego do Dnia Krajobrazu, który obchodziliśmy w Polsce 20 października 2017.

Przewodnikiem był  pan Zbigniew Zagrodzki - pracownik Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, który z pasją opowiadał o obszarach kulturowych  i przyrodniczych parku.

Czytaj więcej...

XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W piątek 27 października 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok: architektura krajobrazu. W tym roku uczestniczyło łącznie 23 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Młodzież rywalizowała o przejście do kolejnego etapu olimpiady, który odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim.

 Zadania składały się jak co roku, z dwóch etapów – części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej uczniowie musieli odpowiedzieć na 60 pytań testowych w większości wykraczających poza podstawową wiedzę szkolną z zakresu architektury krajobrazu . Część praktyczna składała się z 3 zadań: wykonanie projektu kwietnika wraz z kalkulacją, rozpoznawanie roślin ozdobnych typowych dla miejsc cienistych oraz wykonanie zadania praktycznego z miernictwa.

Czytaj więcej...

Pamiętamy

Pamiętamy

Przed Świętem Zmarłych co roku młodzież Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie porządkuje pomniki Żołnierzy Armii Krajowej znajdujące się na cmentarzu komunalnym w Olsztynie oraz na cmentarzu w Dywitach. 

W tym roku pod opieką pedagoga szkolnego pomniki porządkowały uczennice klasy 3a2 - Katarzyna Klach i Aleksandra Brzózka. 

Czytaj więcej...

To smutne, że czas tak goni, Panie Antoni…

To smutne, że czas tak goni, Panie Antoni…

 

Czwartek 26.10.2017 był dniem bardzo wyjątkowym. Ale musiał taki być, ponieważ takim był i jest Pan Antoni – nasz Wychowawca, który tego dnia zakończył wieloletnią pracę w naszej bursie rozpoczynając nowy rozdział w swoim życiu – rozdział pt. „Życie na emeryturze”.

Czytaj więcej...

Wolontariuszki z Aiesec w Zespole Szkół Budowlanych.

Wolontariuszki z Aiesec
w Zespole Szkół Budowlanych.

 

W dniu 19.10.2017 w naszej szkole zawitały studentki z organizacji Aiesec, Bianka z Rumunii oraz Panthei z Iranu. Wolontariuszki zaprezentowały kulturę oraz tradycję swoich krajów, a uczniowie naszej szkoły z klas 2a/m, 4g/m, 3a oraz 3b/d opowiedzieli o naszych polskich tradycjach, kulturze i historii.

Wizyta miała również na celu sprawdzenie i uaktywnienie kompetencji językowych, co jak sie okazało, wymaga jeszcze wiele ćwiczeń ze strony naszych uczniów.

 

Czytaj więcej...

19 października – spotkanie z historią w ZSB

19 października – spotkanie z historią w ZSB

 19 października br. w związku z mijającą w tym miesiącu 73. rocznicą zakończenia Powstania Warszawskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie odbyło się spotkanie z panem Sebastianem Nowakowskim, historykiem z olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas spotkania w świetlicy przybyły gość przedstawił przyczyny i przebieg powstania, a następnie zapoznał zebranych uczniów z ciekawymi materiałami archiwalnymi dotyczącymi powstania, a także z filmem o tej tematyce.

Czytaj więcej...

Ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół Budowlanych

Ślubowanie klas pierwszych
w Zespole Szkół Budowlanych

20 października 2017 r. to ważny dzień w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie dla klas pierwszych: I a, I a/m, I b,     I b/g, I s/i i I mz. Tego dnia ich uczniowie wobec całej społeczności szkolnej złożyli ślubowanie, którego tekst pięknie odczytał Wiktor Kaczmarski z klasy    I b.
            Dekoracje przygotowane przez p. A. Kozyrę- Sarwińską i jej wychowanków  z kl. I b, wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, a następnie okolicznościowe przemówienie p. dyrektor Lidii Nowackiej stworzyły podniosły nastrój tej uroczystości.

Czytaj więcej...

Spotkanie z pracownikiem Sanepidu

Spotkanie z pracownikiem Sanepidu

 

W dniu 18 października 2017 r. dobyło się spotkanie z pracownikiem Sanepidu Panią  Grażyną Dziubanii. Wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w prelekcji, która dotyczyła  szkodliwości zażywania  środków psychoaktywnych.Zajęcia były realizowane w ramach Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

 

 

Czytaj więcej...

WYMIANA MŁODZIEŻY OLSZTYN-LIPSK

WYMIANA MŁODZIEŻY OLSZTYN-LIPSK

 

    W ramach realizowanego projektu pod patronatem Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM grupa młodzieży kształcącej się w zawodzie technik budownictwa, technik architektury krajobrazu i technik technologii drewna przebywała od 15 do 21 października w Lipsku w Niemczech. W czasie pobytu strona niemiecka zapewniła wiele atrakcji.

Czytaj więcej...

Współpracują ze szkołą

Back to top