Ostatnie aktualności ze szkoły!  

 

 

VI MIĘDZYNARODOWY WORKSHOP BUDOWLANY

VI MIĘDZYNARODOWY WORKSHOP BUDOWLANY

    W dniach 28 maja do 4 czerwca 2017 roku siedmioro uczniów z klas pierwszej, drugiej i trzeciej kształcących się w zawodach technik budownictwa, technik architektury krajobrazu i technik technologii drewna uczestniczyło po raz drugi w projekcie warsztatowym  na terenie kompleksu pałacowego Zamek Karnity.

Czytaj więcej...

XXX edycja KONKURSU „MÓJ LAS” 2016/2017

XXX edycja KONKURSU „MÓJ LAS”  2016/2017

   W dniu 13 czerwca 2017 roku w Nadleśnictwie Lidzbark w Lidzbarku Welskim odbyła się uroczystość podsumowania wyników konkursu „Mój Las” i nagrodzenia jego uczestników.

Nasi uczniowie pisali prace przygotowane dla IV kategorii wiekowej na temat  „Gospodarka leśna, a sukcesja naturalna"

Katarzyna Klach  klasa II a2  - III miejsce opiekun pracy p. Agnieszka Grzegorzewska

Dawid Rajczak  klasa Ia/m  - wyróżnienie opiekun pracy Ewa Florkowska-Hamera

Czytaj więcej...

„Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”

Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”

13 czerwca 2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim, w ramach RPO WiM, umowy o realizacji drugiego projektu unijnego „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”. Projekt ten będzie realizowany w naszej szkole od czerwca 2017 r. do marca 2019 r., a jego wartość wynosi 1 327 966,44 zł.Projekt zakłada współpracę szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie modernizacji metod i treści kształcenia oraz szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy, doposażenia bazy dydaktycznej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

   Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok A: Innowacje techniczne odbyły sie 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie. Uczestniczkami  finału centralnego zostały Weronika Poduszko i Elżbieta Szatkowska z klasy 2bd, natomiast Anna Robaczek z klasy 3gm i Anna Żuk z klasy 2bd zostały wyróżnione i uzyskały tytuł FINALISTY  tegorocznej edycji Olimpiady.  Uczennice otrzymały zaświadczenia uprawniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz pamiątkowe puchary.

Czytaj więcej...

Powiększamy Geoogród

Powiększamy Geoogród

Od maja 2017 trwały prace związane z powiększaniem Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

W prace związane z realizacją projektu „Geoogród przy ZSB w Olsztynie” i realizacją tego etapu prac zaangażowani są uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Podczas zajęć pozalekcyjnych aktywnie w realizację projektu włączają się uczniowie kształcący się w różnych zawodach Technikum Nr 4 i ZSZ Nr 4.

Czytaj więcej...

Kwitnący Geoogród

Kwitnący Geoogród

Rok temu w pierwszej części Geoogrodu zostały  posadzone rośliny ozdobne, między innymi: płomyk szydlasty,  kocimiętka Faassena, macierzanka piaskowa,  szałwia omszona, dzwonek karpacki, żurawka ogrodowa, kosaciec syberyjski,  goździk siny, rojnik murowy i inne. Efekt  tej pracy obserwujemy od wiosny, gdy rosliny „budziły się do życia”, a potem pięknie zakwitły.

W nowo powstającej części Geoogrodu  posadzone zostały różne gatunki roślin,  w najbliższych dniach  prace będą kontynuowane i zakończone.

Czytaj więcej...

„Geoogród przy ZSB w Olsztynie”

„Geoogród przy ZSB w Olsztynie”

W naszej szkole realizowany jest projekt z z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem głównym  realizacji projektu edukacyjnego „Geoogród przy ZSB w Olsztynie”  z zakresu edukacji ekologicznej jest uzupełnienie bazy dydaktycznej  już istniejącej części  i powiększenie Geoogrodu poprzez zagospodarowanie kolejnej części działki.

Czytaj więcej...

KONKURS ,, MATEMATYKA WOKÓŁ NAS”

KONKURS ,, MATEMATYKA WOKÓŁ NAS”

 

8  czerwca 2017r odbył  się  drużynowy  konkurs  matematyczny   dla klas pierwszych  „Matematyka wokół nas”. Celem konkursu jest nie tylko pokazanie  korelacji matematyki z innymi przedmiotami, ale również  dobra zabawa .

Konkurs składa się z dwóch części: w pierwszej części biorą udział wszystkie drużyny; do drugiej czyli finału przechodzą dwie drużyny z największą liczbą punktów.  Każda  grupa otrzymała    rebusy,  hasła, tangramy i zagadki logiczne do rozwiązania.

Czytaj więcej...


WARMIŃSKIE ERATYKI nazwa grupy głazów narzutowych przy ul. Obiegowej

WARMIŃSKIE ERATYKI  
  nazwa grupy głazów narzutowych przy ul. Obiegowej

26kwietnia 2017  w  ZSB w Olsztynie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Nadanie nazwy  grupie głazów narzutowych położonych u zbiegu ulicy Obiegowej i alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie” i jednocześnie uroczystość z okazji Dnia Ziemi.

Organizatorami  konkursu był Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie i Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, a honorowym patronatem konkurs objął Prezydent Olsztyna.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie VII Szkolonego Konkursu Regionalnego „Zostań ..."

Rozstrzygnięcie VII Szkolonego Konkursu Regionalnego
„Zostań przewodnikiem po Warmii i Mazurach”

31 maja 2017 r. już po raz siódmy uczniowie ZSB zainteresowani historią i geografią naszego regionu sprawdzali swoją wiedzę w Szkolnym Konkursie Regionalnym „Zostań przewodnikiem po Warmii i Mazurach”. Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali: Dawid Sawicki z kl 2b/d – I miejsce, Bartek Zebzda z kl 2b/d – II miejsce i Konrad Gołębiewski z kl 2gd – III miejsce. Uczestnikom gratulujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Czytaj więcej...

Współpracują ze szkołą

Back to top