Program Edukacyjny Młody Instalator

Program Edukacyjny Młody Instalator 

W dniu 28 lutego 2018roku odbyło się szkolenie dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik inżynierii sanitarnej  i monter sieci i instalacji sanitarnych, które poprowadził przedstawiciel firmy Kospel S.A. z Koszalina.

Firma Kospel specjalizuje się w produkcji elektrycznych podgrzewaczy wody, zasobników i wymienników c.w.u (ciepłej wody użytkowej), pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz elektrycznych kotłów c.o. (centralnego ogrzewania).

 W trakcie prezentacji został  omówiony profil firmy oraz główne produkty. Szczególną uwagę uczniów prowadzący spotkanie zwrócił na elektryczne podgrzewacze wody, jako na produkty najczęściej wybierane przez klientów oraz na kolektory słoneczne, które zapewniają energię z odnawialnych źródeł energii.

  

 

Współpracują ze szkołą

Back to top