Konferencja „Szkoła – Doradztwo – Rynek Pracy”

Konferencja „Szkoła – Doradztwo – Rynek Pracy” 

          22 listopada 2017r. odbyła się w Zespole Szkół Budowlanych konferencja pt. „Szkoła – Doradztwo – Rynek Pracy”, zorganizowana wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, w której udział wzięli przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz doradcy zawodowi.

          Celem spotkania była wielopłaszczyznowa wymiana spostrzeżeń na temat roli doradztwa zawodowego w odniesieniu do wymagań stawianych młodzieży przez pracodawców i współczesny rynek pracy. Współpraca na linii szkoła – doradca zawodowy – pracodawca nabiera dziś nowego znaczenia. Ułatwia młodemu człowiekowi funkcjonowanie w otoczeniu społeczno-gospodarczym, na co szczególny wpływ mają wybory edukacyjno-zawodowe.

 

          Przybyłych na konferencję gości przywitała Dyrektor naszej Szkoły – Pani Lidia Nowacka, a wśród prelegentów znaleźli się Marek Obrębski – Dyrektor CEiPM OHP w Olsztynie, Bożena Piątek – Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie, Katarzyna Pietkiewicz – Wicedyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie Wicedyrektor - Pani Anna Mickiewicz oraz Małgorzata Bigus – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 

          Spotkanie było świetną okazją do wymiany spostrzeżeń oraz doświadczeń i mamy nadzieję, że zaowocuje współpracą uczestników na wielu polach.

 

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top