XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W piątek 27 października 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok: architektura krajobrazu. W tym roku uczestniczyło łącznie 23 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Młodzież rywalizowała o przejście do kolejnego etapu olimpiady, który odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim.

 Zadania składały się jak co roku, z dwóch etapów – części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej uczniowie musieli odpowiedzieć na 60 pytań testowych w większości wykraczających poza podstawową wiedzę szkolną z zakresu architektury krajobrazu . Część praktyczna składała się z 3 zadań: wykonanie projektu kwietnika wraz z kalkulacją, rozpoznawanie roślin ozdobnych typowych dla miejsc cienistych oraz wykonanie zadania praktycznego z miernictwa.

 

Wyniki eliminacji szkolnych poznamy w środę 8 listopada 2017 r. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.


 

Współpracują ze szkołą

Back to top