Lekcja budownictwa w Geoogrodzie.

Lekcja budownictwa w Geoogrodzie.

29 września 2017 roku klasa 1b uczestniczyła w lekcji budownictwa , która odbyła się w szkolnym Geoogrodzie.  Tematem zajęć były : Skały i ich zastosowanie w budownictwie. Uczniowie rozpoznawali  zgromadzone skały i określali ich przydatność w budownictwie. Wielu uczniów była zainteresowana tematem i aktywnie uczestniczyła w przygotowanych zajęciach . 

Dziękujemy pani Hani Kamińskiej za  przygotowanie ćwiczeń terenowych  i omówienie genezy powstawania skał.  

 

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top