„Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”

Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”

13 czerwca 2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim, w ramach RPO WiM, umowy o realizacji drugiego projektu unijnego „Modyfikuj, rozwijaj się, działaj”. Projekt ten będzie realizowany w naszej szkole od czerwca 2017 r. do marca 2019 r., a jego wartość wynosi 1 327 966,44 zł.Projekt zakłada współpracę szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie modernizacji metod i treści kształcenia oraz szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy, doposażenia bazy dydaktycznej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.


W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 5 programów nauczania w zawodach technik geodeta, technik technologii drewna, technik urządzeń sanitarnych, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, a pracownie szkoły zostaną wyposażone w zarekomendowane przez przedsiębiorców środki dydaktyczne, dzięki czemu dostosowane zostaną warunki kształcenia praktycznego do rzeczywistych warunków pracy.

Siedemnastu nauczycieli kształcenia zawodowego będzie uczestniczyło w szkoleniach, których poszczególne tematy zostały zarekomendowane przez pracodawców regionalnych m. in.: konserwacja drewna, stylizacja mebli, nowoczesne tynkowanie dekoracyjne.  

Ośmiu nauczycieli odbędzie również staż zawodowy u lokalnych pracodawców. Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców oraz poprzez wsparcie.

Działania będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkołę. 


https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top