Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

   Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok A: Innowacje techniczne odbyły sie 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie. Uczestniczkami  finału centralnego zostały Weronika Poduszko i Elżbieta Szatkowska z klasy 2bd, natomiast Anna Robaczek z klasy 3gm i Anna Żuk z klasy 2bd zostały wyróżnione i uzyskały tytuł FINALISTY  tegorocznej edycji Olimpiady.  Uczennice otrzymały zaświadczenia uprawniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz pamiątkowe puchary.

Olimpiada ma charakter naukowo- techniczny. Ma na celu zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności oraz zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy jak również do podejmowania działań proinnowacyjnych o charakterze usprawniającym, konstrukcyjnym lub technologicznym.

 

 

Współpracują ze szkołą

Back to top